Numer rachunku bankowego

Bank Spółdzielczy w Kielcach O/Jędrzejów

 

52 8493 00040210 0059 1221 0009

.

Opłaty z tytułu:

  • Użytkowania wieczystego gruntów
  • Dzierżaw
  • Wykupy lokali
  • Sprzedaż nieruchomości
  • Mandaty karne
  • Opłaty skarbowe
  • Podatki