Organizacja urzędu

 • Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich (OrSO)
  naczelnik wydziału:
  mgr Weronika Czajor
  e-mail: weronika.czajor@umjedrzejow.pl
  • Referat Działalności Gospodarczej i Profilaktyki Uzależnień (RGUP)

 

 • Wydział Finansowy (FN)
  Skarbnik Gminy: mgr Bożena Ciepluch
  e-mail:

 

 • Wydział Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej (IUIT)
  naczelnik wydziału: mgr inż Marta Pędzik – Prawda
  e-mail: 
  • Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych (RIZP)

 

 • Wydział Zagospodarowania Przestrzennego (GP)
  naczelnik wydziału: mgr inż. Dariusz Treliński
  e-mail:

 

 • Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami (RGG)
  naczelnik wydziału: mrg Wojciech Abramowicz
  e-mail:

 

 • Straz Miejska (SM)
  Komendant: Wojciech Hatys

 

 • Samodzielne Stanowisko ds. Lokalowych (SL)

 

 • Radca Prawny (R)
  mgr Wiesław Zagała

 

 • Wieloosobowe stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej (ZKSOOC)

 

 • Urzad Stanu Cywilnego (USC)
  kierownik:

 

 • Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego (AW)

 

 • Informatyk (I)

 

 • Punkt Informacji (PI)

 

 • Biuro Rady Miejskiej (BRM)

 

 • Samodzielne stanowisko ds. Promocji, Kultury i Sportu (P)

 

 • Stanowisko ds. Elektronicznego Systemu Obsługi Dokumentów (E-SOD)

 

Informujemy, że podane adresy e-mailowe nie pełnią roli skrzynki podawczej. 

Do wnoszenia spraw i wniosków drogą elektroniczną służy specjalne konto zamieszczone na platformie ePUAP, zarządzane przez MSWiA.

http://epuap.gov.pl