Książka telefoniczna

Urząd Miejski w Jędrzejowie.

ul. 11 Listopada 33a

28-300 Jędrzejów.

Tel: 0-41 386-10-10

Fax: 0-41 386-12-67

e-mail:

 

Sekretarz Gminy : (0-41) 386-10-10 wew. 114

 
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich – Naczelnik Wydziału:
(0-41) 386-10-10 wew. 115

 
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
(0-41) 386-10-10 wew. 117, 118

 
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
„Ewidencja ludności i dowodów osobistych” : (0-41) 386-10-10 wew. 119

 

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich - Referat Działalności Gospodarczej i Profilaktyki Uzależnień: (0-41) 386-10-10 wew 164, 170

 
Radca Prawny -
: (0-41) 386-10-10 wew. 120

 
Wydział Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej – Naczelnik Wydziału:
(0-41) 386-10-10 wew. 125

 
Wydział Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej
: (0-41) 386-10-10 wew: 121,175,177

 

Wydział Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej : - Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych  (0-41) 386-10-10 wew. 177, 176, 127, 126

 
Wydział Finansowy – Skarbnik
: (0-41) 386-10-10 wew. 128

 
Wydział Finansowy
- (0-41) 386-10-10 wew: 129,130,131,132,133,134,135


Wydział Zagospodarowania Przestrzennego – Naczelnik Wydziału: (0-41) 386-10-10 wew. 143

 
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego :
(0-41) 386-10-10 wew: 142,144


Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami - Naczelnik Wydziału: (0-41) 386-10-10 wew. 147

 
Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
: (0-41) 386-10-10 wew: 146,148,149

 
Samodzielne Stanowisko ds. Lokalowych :
(0-41) 386-10-10 wew. 122

 
Stanowiska ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej :
(0-41) 386-10-10 wew. 151

 
• Stanowisko ds. Promocji, Kultury i Sportu :
(0-41) 386-10-10 wew. 180

 
Punkt Informacji :
(0-41) 386-10-10 wew. 110

 
Informatyk :
(0-41) 386-10-10 wew. 116


Straż Miejska : (0-41) 386-10-10 wew. 150

 
Biuro Rady Miejskiej - Przewodniczący :
(0-41) 386-10-10 wew. 139


Biuro Rady Miejskiej : (0-41) 386-10-10 wew. 140