Inspektor Ochrony Danych Osobowych

 

Inspektor Ochrony Danych:

 

Centrum Zabezpieczenia Informacji Sp. z o. o.

 

ul. Wrzosowa 15 lok. 1, 25-211 Kielce, email: ;