Numer rachunku bankowego

Bank Spółdzielczy w Kielcach O/Jędrzejów

52 8493 00040210 0059 1221 0009

.

Opłaty z tytułu:

- Użytkowania wieczystego gruntów
- Dzierżaw
- Wykupy lokali
- Sprzedaż nieruchomości
- Mandaty karne
- Opłaty skarbowe
- Podatki