Skład Rady Miejskiej w Jędrzejowie - kadencja 2018 - 2023


 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Jędrzejowie

 

Robert Kruk

  


Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Jędrzejowie
 


Paweł Błaszkiewicz

 

Kędra Wacław

 


 

Radni:

 

 

Bielecki Andrzej

Błaszkiewicz Andrzej

Jakubanis Andrzej

Jarosz Karolina

Jopek- Wasilewska Agnieszka

Kałka Konrad

Kot Teodor

Kowalski Paweł

Król Wojciech

Kuśmierz Grzegorz

Skrzypczak Łukasz

Skrzypiec Marek

Stanek Łukasz

Sztabławy Mirosław

Wojda Paweł

Ziębiński Jan

Zimoch Marian

Zwierzchowski Wojciech