Rozstrzygnięcie konkursu ofert - kultura

2023-04-06
Burmistrz Miasta Jędrzejowa rozstrzygnął konkurs ofert na wsparcie realizacji w roku 2023 zadań publicznych gminy w zakresie kultury

Burmistrz Miasta Jędrzejowa rozstrzygnął konkurs ofert na wsparcie realizacji w roku 2023 zadań publicznych gminy w zakresie kultury zleconych przez Gminę Jędrzejów  organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego i przyznał dotacje dla:

 

  1. Jędrzejowskie Towarzystwo Muzyczne – na wsparcie realizacji zadania pod nazwą „Prowadzenie Jędrzejowskiego Chóru Miejskiego i organizacja XI Jędrzejowskich Spotkań Chóralnych” – 24 300 zł
  2. Fundacja Instytut Kultury Ireneusza Ślusarczyka - – na wsparcie realizacji zadania pod nazwą „Polska – na kartach księgi i w sercu – Mistrz Wincenty Kadłubek i dzisiejsi kronikarze” – 5 000 zł
  3. Fundacja Centrum Europy Lokalnej -  – na wsparcie realizacji zadania pod nazwą „Jędrzejowskie Dziedzictwo – od korzeni do skrzydeł” – 8 000 zł
  4. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie - na wsparcie realizacji zadania pod nazwą „Sebastian krok – wystawa czasowa w Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie” – 5 000 zł
  5. EKS-tremum Jędrzejowskie Towarzystwo Taneczne - na wsparcie realizacji zadania pod nazwą „ Koncert Jubileuszowy z okazji 15-lecia działalności Zespołu Tanecznego EKS-tremum z bankietem jubileuszowym” – 9 000 zł

 

 

Burmistrz odrzucił ofertę Lokalnej Organizacji Turystycznej „Ziemia Jędrzejowska”:

 

wstecz