Rozstrzygnięcie konkursu ofert - kultura fizyczna i sport

2023-04-06
Burmistrz Miasta Jędrzejowa rozstrzygnął konkurs ofert na wsparcie realizacji w roku 2023 zadań publicznych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu

Burmistrz Miasta Jędrzejowa rozstrzygnął konkurs ofert na wsparcie realizacji w roku 2023 zadań publicznych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu zleconych przez Gminę Jędrzejów  organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego i przyznał dotacje dla:

 

 1. Klub Sportowy „Naprzód” Jędrzejów – zadanie pod nazwą „Popularyzacja piłki nożnej” - 265 000 zł;
 2. Ludowy Klub Sportowy „Piaskowianka” Piaski – zadanie pod nazwą „Popularyzacja piłki nożnej” - 155 000 zł;
 3. Ludowy Zespół Sportowy „Zryw” Skroniów – zadanie pod nazwą „Kultura fizyczna i sport” - 58 000 zł
 4. UMKS „Nadir” – zadanie pod nazwą „Szkolenie i uczestnictwo w rywalizacji sportowej sekcji lekkiej atletyki (PZLA) i strzeleckiej (PZSS) UMKS Nadir”  – 18 000 zł.
 5. Młodzieżowy Klub Sportowy „Football Academy” – zadanie pod nazwą „Podniesienie poziomu szkolenia dzieci i młodzieży oraz udział w rozgrywkach piłkarskich na terenie całego kraju” - 8 000 zł
 6. Klub Sportowy „Elmar” – zadanie pod nazwą „Popularyzacja piłki nożnej halowej i wspieranie młodych talentów” -  8 000 zł
 7. Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Świętokrzyskie – zadanie pod nazwą „Organizacja zawodów sportowych dla osób niepełnosprawnych w ramach działalności Olimpiad Specjalnych”               – 8 000 zł.
 8. Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Kielecka, Hufiec Jędrzejów – zadanie pod nazwą „Gramy i wędrujemy, nigdy się nie poddajemy” – 5 000 zł.
 9. Liga Obrony Kraju – Zarząd Powiatowy w Jędrzejowie – zadanie pod nazwą „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w zakresie strzelectwa sportowego”– 3 000 zł.
 10. Jędrzejowski Uniwersytet Trzeciego Wieku – na zadanie pod nazwą „Seniorzy ze sportem na TY” – 4 000 zł
 11. Jędrzejowski Klub Bokserski – na zadanie pod nazwą „Wsparcie treningów i wyjazdów zawodników Jędrzejowskiego Klubu Bokserskiego – 2 000 zł
 12. Stowarzyszenie Klub Sportowy Armmagedon  - na zadanie pod nazwą „ Szkolenie młodzieży i dorosłych – sztuki walki” – 3 000 zł
 13. Jędrzejowski Klub Kolarski - na zadanie pod nazwą „Popularyzacja kolarstwa” – 3 000 zł

 

 

 Burmistrz odrzucił oferty:

 1. Stowarzyszenia „Równać Szanse Jasionna 2019”
 2. EKS-tremum Jędrzejowskie Stowarzyszenie Taneczne

 

wstecz